Thanh thải bãi đá ngầm trên sông Kinh Thầy

THỨ TƯ, 25/11/2020 13:55:38

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có trách nhiệm tổ chức thực hiện các công trình quản lý, xử lý chất thải theo đúng nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường đã đăng ký.

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) đối với dự án “thanh thải bãi đá ngầm km 34 sông Kinh Thầy” tại xã Nam Tân (Nam Sách) và phường Văn An (Chí Linh).

Sở đã đề nghị Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có trách nhiệm tổ chức thực hiện các công trình quản lý, xử lý chất thải theo đúng nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường đã đăng ký. Trong tháng này, cục phải hoàn thành lắp đặt két chứa nước thải sinh hoạt trên mỗi tàu tham gia thanh thải sau đó chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý; trang bị thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt, thùng chứa chuyên dụng trên từng phương tiện thi công; lắp đặt phao dẫn luồng tàu thuyền; bố trí các thùng chứa và các vật liệu thấm hút ở gần khu vực bảo dưỡng, khu vực có phát sinh dầu trên phương tiện.

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam phải thực hiện quan trắc nước sông Kinh Thầy 1 lần trong thời gian thanh thải và thực hiện quản lý nước thải, chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại theo quy định.

MINH HỒNG

 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu