Hệ thống xử lý nước thải tập trung các khu công nghiệp đều đạt chuẩn

THỨ SÁU, 14/02/2020 16:42:47

Các khu công nghiệp đang hoạt động trong tỉnh đều có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường .

Theo báo cáo của Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh, hiện các KCN đang hoạt động trong tỉnh đều có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường theo Quyết định số 2782/QĐ-BTNMT ngày 31.10.2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Thời gian tới, Ban Quản lý các KCN tỉnh tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ môi trường trong các KCN. Tuyên truyền, phổ biến quy định về bảo vệ môi trường cho các chủ doanh nghiệp và bộ phận quản lý môi trường của các công ty. Kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường đối với các dự án trong KCN, đặc biệt là những dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.
  VT

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu