Gia hạn thời gian lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động cho 7 đơn vị

THỨ SÁU, 08/11/2019 13:18:39

7 doanh nghiệp trong tỉnh vừa được UBND tỉnh cho phép lùi thời gian lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục đến trước ngày 30.6.2020.

Các Công ty: TNHH Cường Thịnh, TNHH Sản xuất vật liệu xây dựng Phú Yên, CP Xi măng Duyên Linh, CP Xi măng Trung Hải-Hải Dương, TNHH Kinh doanh vật tư xi măng Minh Tuấn và 2 Nhà máy: Sản xuất vật liệu xây dựng Thành Công I, xi măng Thành Công II vừa được UBND tỉnh cho phép lùi thời gian lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục đến trước ngày 30.6.2020. Nguyên nhân do các đơn vị này gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, chưa có vốn đầu tư hệ thống quan trắc. UBND tỉnh yêu cầu trong quá trình sản xuất nếu gây ô nhiễm môi trường, các đơn vị trên phải chịu trách nhiệm theo quy định.

Ngày 6.11, Công ty TNHH Phú Tân (Kinh Môn) đã chạy thử trạm quan trắc khí thải tự động liên tục. Từ kết quả chạy thử, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đầu tư hoàn thiện để phấn đấu được nối mạng với Sở Tài nguyên và Môi trường trong năm nay. Trạm quan trắc tự động này được triển khai lắp đặt từ tháng 6.2019 với vốn đầu tư khoảng 1,5 tỷ đồng. Đây là doanh nghiệp thứ 6 trên địa bàn tỉnh thực hiện quan trắc khí thải tự động. Các công ty đã lắp đặt chủ yếu là các doanh nghiệp sản xuất xi măng, luyện thép, nhiệt điện...
VT-THÀNH LONG

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu