Đề xuất lắp đặt điểm quan trắc không khí tại TP Hải Dương

THỨ TƯ, 16/09/2020 13:14:01

UBND tỉnh đã đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường chấp thuận vị trí lắp đặt trạm quốc gia quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục trong khuôn viên UBND TP Hải Dương.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối cùng UBND TP Hải Dương, các cơ quan chuyên môn phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai lắp đặt.

Trước đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường có chủ trương đầu tư xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường không khí giai đoạn1 (2020-2023) trên quy mô toàn quốc. Hải Dương là một trong 17 tỉnh, thành phố được lựa chọn. Hệ thống quan trắc tự động này nhằm kiểm soát chất lượng môi trường không khí trên cả nước, một số điểm nóng và nhạy cảm về môi trường; cung cấp thông tin, số liệu về hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường không khí...
 PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu