Thanh Miện đóng cửa 8 bãi rác

THỨ TƯ, 20/01/2021 10:53:35

Trong năm 2020, huyện Thanh Miện đã đóng cửa 8 bãi rác thuộc các xã Lê Hồng, Chi Lăng Bắc và Lam Sơn.

Huyện Thanh Miện có 55 bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt đang được sử dụng, trong đó có 24 bãi rác được hỗ trợ kinh phí xây dựng có lót đáy chống thấm và hệ thống thoát khí theo thiết kế kỹ thuật được phê duyệt; 31 bãi rác còn lại do các xã tự đầu tư xây dựng, không bảo đảm quy trình xử lý. Trong năm 2020, huyện Thanh Miện đã đóng cửa 8 bãi rác thuộc các xã Lê Hồng, Chi Lăng Bắc và Lam Sơn. Huyện đã phân bổ trên 257 triệu đồng ngân sách cấp huyện cho sự nghiệp môi trường; hỗ trợ 616 áo bảo hộ lao động, 73 thùng chế phẩm sinh học... cho công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt của các địa phương.

Công tác quản lý rác thải sinh hoạt ở huyện Thanh Miện còn một số khó khăn, vướng mắc như cơ sở hạ tầng xử lý rác thải chưa được đầu tư đồng bộ; nhiều tuyến đường vào bãi rác xuống cấp; các bãi rác không có tường bao...
 
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu