Nam Sách: Phấn đấu trồng 45.000 cây xong trước ngày 29.2

THỨ SÁU, 21/02/2020 16:23:42

Năm nay, huyện Nam Sách phấn đấu trồng 20.000 cây ăn quả và 25.000 cây xanh gồm cây lấy gỗ, bóng mát, phong cảnh.

Các loại cây như sấu, liễu, cau vua, bạch đàn, keo được trồng bên các tuyến đường, tuyến kênh mương chính. Tại khuôn viên trụ sở cơ quan, nhà trường, trạm y tế, nhà văn hóa... trồng cây phong cảnh, cây bóng mát. Trong các vườn tạp, vùng chuyển đổi, huyện khuyến khích trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. 

Từ ngày 18.2, nhiều xã trong huyện đã tổ chức phát động Tết trồng cây. Nam Sách phấn đấu trồng cây mùa xuân xong trước ngày 29.2.2020.
NGỌC HÙNG

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu