Cẩm Giàng đề nghị thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt cho 6 xã

THỨ SÁU, 14/02/2020 15:08:51

Việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt tại nhà máy góp phần thực hiện hiệu quả công tác vệ sinh môi trường, khắc phục tình trạng ô nhiễm tại các bãi chôn lấp rác thải trong tỉnh...

UBND huyện Cẩm Giàng đã đề nghị UBND tỉnh chấp thuận cho thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt ở 6 xã là Đức Chính, Cẩm Văn, Cẩm Vũ, Định Sơn, Cẩm Hoàng và Thạch Lỗi tại Công ty CP Môi trường APT-Seraphin Hải Dương.

Việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt tại nhà máy góp phần thực hiện hiệu quả công tác vệ sinh môi trường, khắc phục tình trạng ô nhiễm tại các bãi chôn lấp rác thải trong tỉnh, thực hiện tốt đề án "Thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020".

Hiện 6 xã của huyện Cẩm Giàng là Cẩm Đoài, Cẩm Đông, Cẩm Phúc, Cao An, Tân Trường và Cẩm Điền đã được thu gom, vận chuyển, xử lý rác tại Công ty CP Môi trường APT-Seraphin Hải Dương.
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu