Xã Tân Dân: Nghề công nghiệp, dịch vụ nâng cao thu nhập

THỨ HAI, 12/03/2018 14:04:24

Xã Tân Dân (Chí Linh) hiện có 3.170 lao động tham gia sản xuất công nghiệp, dịch vụ, thương mại, chiếm gần 48% tổng số lao động của địa phương.

Năm 2017, thu nhập bình quân đầu người ở đây đạt 47 triệu đồng, tăng 10% so với năm 2016. Năm 2018, xã phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt từ 51 triệu đồng trở lên.

Được biết, những năm qua xã Tân Dân chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế. Nhiều hộ dân ở đây làm dịch vụ vận tải, nông nghiệp. Xã hiện có 30 ô tô vận tải, 39 máy cày, 16 máy gặt, hàng chục máy chế biến gỗ... Ngoài 3 HTX dịch vụ nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, Quỹ Tín dụng nhân dân, xã còn có 318 hộ tham gia hoạt động dịch vụ thương mại. Cụm công nghiệp Tân Dân có 4 doanh nghiệp hoạt động, tạo việc làm cho gần 800 lao động địa phương. 
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu