Phát triển đoàn viên công đoàn không đạt kế hoạch

THỨ NĂM, 16/07/2020 07:39:44

Việc kết nạp đoàn viên công đoàn thời gian qua gặp khó khăn do dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhiều doanh nghiệp đang hoạt động không tuyển dụng thêm lao động.

Đến giữa tháng 7, các cấp công đoàn trong tỉnh đã vận động thành lập, ra mắt 27 công đoàn cơ sở (đạt 53% kế hoạch năm), kết nạp 4.317 đoàn viên công đoàn (đạt 33,1%). Theo Liên đoàn Lao động tỉnh, việc kết nạp đoàn viên công đoàn thời gian qua gặp khó khăn do dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, dẫn đến nguồn phát triển đoàn viên công đoàn bị hạn chế. Phần lớn các doanh nghiệp đang hoạt động không tuyển dụng thêm lao động.

PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu