C​ông ty CP Thép Hòa Phát Hải Dương: Thu nhập của một lao động đạt gần 9 triệu đồng/tháng

THỨ SÁU, 15/03/2019 09:40:54

Theo đại diện Công ty CP Thép Hòa Phát Hải Dương, hiện nay, công ty có hơn 4.860 cán bộ, công nhân viên, trong đó 85% lao động là người Hải Dương.


Mức thu nhập bình quân của một lao động Công ty CP Thép Hòa Phát Hải Dương đạt gần 9 triệu đồng/tháng
Thu nhập bình quân của một lao động đạt gần 9 triệu đồng/tháng. Năm 2019, công ty tiếp tục có nhiều biện pháp để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập của cán bộ, công nhân viên.

Năm 2018, công ty đạt doanh thu 25.573 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 6.462 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 2.560 tỷ đồng.
PHAN ANH

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu