Công ty CP Kinh doanh nước sạch Hải Dương xác định mức chi trả cổ tức năm 2022

THỨ SÁU, 01/07/2022 17:21:11

Đại hội hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Kinh doanh nước sạch Hải Dương tổ chức ngày 30.6 xác định mức chi trả cổ tức bằng tiền năm nay phấn đấu ít nhất đạt 7,8%.


 Hội đồng quản trị Công ty CP Kinh doanh nước sạch Hải Dương nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt đại hội 

Cũng  theo nghị quyết đại hội, công ty phấn đấu mức tăng trưởng sản lượng nước sạch thương phẩm đạt từ 5%/ năm trở lên. Lợi nhuận sau thuế năm nay đạt 52,9 tỷ đồng. Đại hội bầu Hội đồng quản trị công ty gồm 7 thành viên và Ban kiểm soát công ty gồm 3 thành viên cho nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ông Vũ Mạnh Dũng tái chức cử Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.
         
Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19, các chỉ tiêu cơ bản của công ty đều đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đề ra: Tổng doanh thu năm 2021 thực hiện gần 522 tỷ đồng, vượt gần 2%; lợi nhuận sau thuế đạt gần 52 tỷ đồng, đạt mục tiêu; tiền lương bình quân thực hiện 8,71 triệu đồng/người/tháng, vượt gần 2,5%; trả cổ tức bằng tiền đạt 7,7% , vượt 0,2%...

          PV

 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu