Xác định du lịch là ngành kinh tế quan trọng

THỨ SÁU, 08/03/2019 21:35:01

Chiều 8.3, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phát triển du lịch tỉnh họp kiện toàn tổ chức, đánh giá tình hình hoạt động trong thời gian qua và triển khai chương trình làm việc năm 2019.


Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh họp triển khai chương trình làm việc năm 2019
BCĐ phát triển du lịch tỉnh thành lập năm 2005, được kiện toàn năm 2009. Từ khi thành lập đến nay, BCĐ đã thực hiện chức năng điều phối hoạt động của các ngành đối với những lĩnh vực liên quan đến phát triển du lịch. Triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Hải Dương đến năm 2020; xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình, đề án phát triển du lịch các giai đoạn 2006-2010, 2011-2015, 2016-2020...

Sau 3 năm triển khai, Đề án “Phát triển du lịch Hải Dương giai đoạn 2016-2020” đã thu được nhiều kết quả khả quan. Trung bình mỗi năm lượng khách du lịch tăng 8,1%, doanh thu tăng 10,1%. Tuy nhiên, du lịch chưa trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Du lịch Hải Dương chưa xây dựng được sản phẩm có thương hiệu, chất lượng cao. Một số khu du lịch chưa thu hút được các nhà đầu tư...

Phát biểu kết luận, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phát triển du lịch của tỉnh yêu cầu trong năm 2019, các cơ quan, đơn vị liên quan cần tiếp tục tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của du lịch trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Cần xác định rõ du lịch là ngành kinh tế quan trọng, mang tính liên ngành, liên vùng... Chủ động xây dựng, trình lãnh đạo tỉnh xem xét cơ chế ưu đãi, thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch. Tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ các doanh nghiệp lữ hành khởi nghiệp. Tổ chức lồng ghép các chương trình xúc tiến thương mại với xúc tiến du lịch; xây dựng các chương trình du lịch làng nghề kết hợp với quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Rà soát quy hoạch chi tiết các điểm, khu du lịch trong tỉnh, quản lý kiến trúc các khu du lịch...
TIẾN MẠNH

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu