Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,36%

THỨ HAI, 10/08/2020 10:04:08

Tỷ lệ hộ nghèo từ 7,19% năm 2015 dự kiến giảm xuống còn 1,36% vào cuối năm 2020, bình quân mỗi năm giảm 1,17%; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm từ 4,27% xuống còn 2,36%.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, từ năm 2016-2019, toàn tỉnh đã có 36.798 hộ thoát nghèo, 31.279 hộ thoát cận nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo từ 7,19% năm 2015 dự kiến giảm xuống còn 1,36% vào cuối năm 2020, bình quân mỗi năm giảm 1,17%; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm từ 4,27% xuống còn 2,36%. Có được kết quả này, tỉnh đã thực hiện lồng ghép nhiều giải pháp, chú trọng tới hỗ trợ phát triển kinh tế, vay vốn tín dụng ưu đãi, hỗ trợ nhà ở và giáo dục.

Hiện toàn tỉnh còn 5.238 hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội, 6.219 hộ nghèo và 16.761 hộ cận nghèo. Tỉnh phấn đấu trong giai đoạn 2021-2025 sẽ giảm 2/3 số hộ nghèo hiện có.
                                               PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu