T​hu ngân sách cấp huyện tăng 33%

THỨ NĂM, 12/07/2018 07:53:27

Theo Cục Thuế tỉnh, đến hết tháng 6, thu ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 1.924 tỷ đồng, bằng 89,1% dự toán năm và tăng 33% so với cùng kỳ năm 2017.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 5 địa phương hoàn thành dự toán năm là thị xã Chí Linh và các huyện: Nam Sách, Bình Giang, Thanh Hà, Thanh Miện. Nguyên nhân chủ yếu do tăng thu từ tiền sử dụng đất và ở khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh. Cụ thể, thu từ tiền sử dụng đất đạt 818 tỷ đồng (bằng 56,1% kế hoạch, tăng 9,2%); thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 369,5 tỷ đồng (bằng 57,1% kế hoạch, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2017).

Hầu hết các huyện, thị xã, thành phố đều bảo đảm tiến độ thu ngân sách theo kế hoạch.
VỊ THỦY

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu