Thu hồi trên 24.800 m2 đất để thực hiện dự án cầu Dinh

THỨ BA, 07/07/2020 20:37:35

UBND thị xã Kinh Môn sẽ thu hồi trên 24.800 m2 đất của các phường Thái Thịnh và An Lưu để thực hiện dự án cầu Dinh nối với huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng).

UBND thị xã Kinh Môn sẽ thu hồi trên 24.800 m2 đất trồng lúa, cây lâu năm, đất trồng cây lâu năm kết hợp nuôi thủy sản, đất nông nghiệp khác, đất ở đô thị kết hợp đất thủy lợi... của các phường Thái Thịnh và An Lưu để thực hiện dự án cầu Dinh nối với huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng).

UBND thị xã yêu cầu các phường Thái Thịnh và An Lưu niêm yết công khai việc thu hồi đất tại trụ sở UBND phường, điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi. Các tổ chức, cá nhân có đất trong diện tích thu hồi không thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất.
PV

 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu