Thanh Miện thu hút đầu tư phát triển công nghiệp

THỨ TƯ, 06/02/2019 22:04:40

Với những giải pháp thiết thực và hiệu quả, hoạt động thu hút đầu tư phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Miện đạt được nhiều kết quả tích cực.Tháng 7.2016, Huyện uỷ Thanh Miện đã xây dựng kế hoạch "Tiếp tục thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, khuyến khích phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ giai đoạn 2016 - 2020" với mục tiêu đến năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng bình quân 16,2%/năm; có từ 100 - 110 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp; diện tích các cụm công nghiệp được lấp đầy đạt từ 40 - 50 ha. 

Để đạt được mục tiêu này, huyện Thanh Miện đã xây dựng quy hoạch phát triển công nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 làm cơ sở huy động, phân bổ, bố trí nguồn lực vào sản xuất theo hướng ưu tiên đầu tư hình thành các cơ sở, loại hình doanh nghiệp phù hợp, hướng đến các dự án sản xuất tập trung, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có giá trị gia tăng lớn, đầu tư vào các cụm công nghiệp (CCN). Chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện những biện pháp thu hút các dự án sản xuất công nghiệp, xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật đầu tư vào các CCN. Chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức các hội nghị quảng bá về môi trường đầu tư tại Thanh Miện. 

Thanh Miện cũng đã thành lập Ban chỉ đạo phát triển cụm, điểm công nghiệp của huyện nhằm tiếp nhận, theo dõi, đôn đốc các dự án phát triển công nghiệp trên địa bàn. Từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ các nhà đầu tư. Tập trung nguồn lực thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, nâng cấp các tuyến đường giao thông quan trọng. Dự báo chính xác nhu cầu điện, quy hoạch phát triển lưới điện, hệ thống cấp điện cho các cụm, điểm công nghiệp. Chủ động xây dựng phương án cấp nước cho các CCN khi có dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, bảo đảm các dịch vụ thiết yếu cho hoạt động của các cụm, điểm công nghiệp như thu gom, xử lý rác thải, nước thải, thông tin liên lạc... 

Với quan điểm "phát triển công nghiệp phải gắn với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững", huyện Thanh Miện yêu cầu các doanh nghiệp có giải pháp xử lý khí thải, rác thải, nước thải công nghiệp, ô nhiễm tiếng ồn một cách khoa học. Kiên quyết loại bỏ các dây chuyền sản xuất có công nghệ lạc hậu, các dự án đầu tư gây ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, huyện Thanh Miện còn tập trung nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với phát triển công nghiệp. Thực hiện tốt việc triển khai, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công nghiệp vào thực tế sản xuất của huyện; hỗ trợ, khuyến khích, hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở phát triển sản xuất phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh Hải Dương và của huyện Thanh Miện.

Với những giải pháp thiết thực và hiệu quả, hoạt động thu hút đầu tư phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Miện đạt được nhiều kết quả tích cực. Sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2018 đạt tốc độ phát triển bình quân 19,7%/năm. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2018 đạt 1.247 tỷ đồng, bằng 69% kế hoạch, tăng 508,5 tỷ đồng so với năm 2015. Từ năm 2016 đến nay, huyện Thanh Miện đã thu hút được 12 dự án đầu tư vào các cụm, điểm công nghiệp với tổng vốn đăng ký gần 2.846 tỷ đồng, dự kiến tạo việc làm cho khoảng 28.000 lao động (gấp 4 lần về số lượng dự án thu hút, 19 lần về tổng vốn đầu tư đăng ký, 6,3 lần về số lao động dự kiến thu hút so với giai đoạn 2010-2015). Đến cuối năm 2018, tỷ lệ lấp đầy của các CCN đã đạt 100%. Toàn huyện hiện có 76 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, tăng 49 doanh nghiệp so với năm 2015. Hết năm 2018, số lượng lao động làm việc tại 1.878 cơ sở công nghiệp là 13.100 lao động, tăng 5.050 lao động, tăng 269 cơ sở so với năm 2015.

Hiệu quả trong thu hút đầu tư đã tạo bước đột phá trong phát triển công nghiệp của huyện, góp phần quan trọng thúc đẩy và nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế chung của toàn huyện; tạo việc làm, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; tạo nguồn lực đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và thiết chế văn hóa trên địa bàn huyện.
TRẦN VĂN QUÂN
Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Miện

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu