Thanh Miện đưa 8 giống lúa mới vào cấy khảo nghiệm

THỨ NĂM, 14/06/2018 07:54:00

Nếu các giống lúa này cho kết quả tốt ở vụ mùa, huyện sẽ lựa chọn và cấy đại trà ở các vụ sau.

Vụ mùa năm nay, huyện Thanh Miện tiếp tục cấy khảo nghiệm 8 giống lúa mới gồm: Đài thơm 8, DQ11, NDA1, nếp cái hoa vàng, QP5, HANA, ĐC 2 và NĐ25. Mỗi mô hình cấy khảo nghiệm có diện tích từ 2-5 ha.

Các giống lúa này đã được khảo nghiệm ở vụ chiêm xuân năm 2017-2018, sinh trưởng phát triển tốt, cho năng suất cao. Nếu các giống lúa này cho kết quả tốt ở vụ mùa, huyện sẽ lựa chọn và cấy đại trà ở các vụ sau.
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu