Nhiều giải pháp để giá trị sản xuất công nghiệp tăng khoảng 11,8%

THỨ BA, 14/01/2020 15:14:43

​Sáng 14.1, Sở Công thương tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.


Ngành công thương Hải Dương sẽ có nhiều giải pháp hỗ trợ sản xuất, kinh doanh

Năm 2020, Sở Công thương đặt ra nhiều giải pháp để thực hiện mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh tăng khoảng 11,8%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trên 10%; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 12,03%; kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu đều tăng khoảng 14,5%. Sở sẽ thực hiện các cơ chế, chính sách mới tạo mọi điều kiện hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong lĩnh vực công thương; hướng dẫn, thẩm định, cấp phép đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, ngành nghề hạn chế kinh doanh theo quy định của pháp luật. Hỗ trợ cung cấp thông tin thị trường, dự báo giá cả hàng hoá giúp các doanh nghiệp, cá nhân nắm bắt nhanh diễn biến thị trường để điều chỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp.

Năm 2019, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp cả năm ước tăng 10,7%. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 246.000 tỷ đồng, tăng 14,4% so với năm 2018. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả năm ước đạt 57.400 tỷ đồng, tăng 11,9%. Giá trị kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh ước đạt 7,6 tỷ USD, tăng 2,7% kế hoạch năm và tăng 12,4% so với năm 2018...

PHAN ANH

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu