Nam Sách hỗ trợ sản xuất trong nhà màng, nhà lưới

THỨ NĂM, 14/06/2018 13:17:08

Mỗi mô hình sản xuất trong nhà màng được hỗ trợ 100.000 đồng/m2, mô hình sản xuất trong nhà lưới 50.000 đồng/m2.

Năm nay, huyện Nam Sách sẽ hỗ trợ các hộ dân xây dựng nhà màng, nhà lưới từ 500 m2 trở lên. Mỗi mô hình sản xuất trong nhà màng được hỗ trợ 100.000 đồng/m2, mô hình sản xuất trong nhà lưới 50.000 đồng/m2

Các hộ sẽ được nhận 60% kinh phí hỗ trợ trong năm nay, 40% kinh phí còn lại trong năm 2019. Huyện cũng hỗ trợ 100 triệu đồng cho ban chỉ đạo cấp huyện để chuyển giao khoa học, kỹ thuật và tổng kết đánh giá các mô hình. Huyện giao ban chỉ đạo công tác khuyến nông của huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch.
NGỌC HÙNG

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu