Liên kết cung cấp dịch vụ điện trực tuyến

THỨ BẢY, 30/12/2017 10:00:09

Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương liên kết với Cổng thông tin điện tử tỉnh để cung cấp các dịch vụ điện trực tuyến cho người dân.

Người dân chỉ cần vào Cổng thông tin điện tử tỉnh (www.haiduong.gov.vn), nhấn mục "Mua điện trực tuyến", đường link sẽ đưa khách hàng đến dịch vụ điện trực tuyến của Trung tâm Chăm sóc khách hàng (Tổng công ty Điện lực miền Bắc). Khách hàng sẽ lựa chọn các dịch vụ gồm: dịch vụ cung cấp điện mới (từ lưới điện hạ áp, trung áp), tra cứu thông tin... Sau khi điền đầy đủ, thông tin của khách hàng sẽ được chuyển về Điện lực các huyện, thị xã, thành phố, nơi khách hàng sinh sống để đơn vị đó có trách nhiệm thực hiện các đề nghị của khách hàng.

Ngoài thông qua Cổng thông tin điện tử tỉnh, khách hàng có thể vào trực tiếp website của Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương để thực hiện dịch vụ. Trung bình mỗi ngày có gần 100 lượt khách hàng vào đăng ký các dịch vụ điện trực tuyến của công ty. Theo đánh giá của doanh nghiệp, việc cung cấp dịch vụ điện trực tuyến tạo thuận lợi cho cả khách hàng và đơn vị.
 
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu