Kinh tế - xã hội chịu ảnh hưởng nặng bởi dịch Covid-19

THỨ NĂM, 26/03/2020 16:32:28

Các đại biểu tham dự phiên thường kỳ tháng 3 của UBND tỉnh dự báo trong quý II.2020, tác động từ dịch Covid-19 đến kinh tế - xã hội của tỉnh sẽ nặng nề hơn, thu ngân sách sẽ giảm...


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái chủ trì phiên họp

Sáng 26.3, UBND tỉnh Hải Dương họp phiên thường kỳ tháng 3 để xem xét, thảo luận tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm 2020, một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II.2020; thực hiện thu - chi ngân sách quý I.2020 và đề án phát triển Bảo tàng tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì phiên họp.

Kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp         

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu (KHĐT) về tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm 2020, một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II.2020, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt 5.313 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2019. Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng ước đạt 59.166 tỷ đồng, tăng 6,3%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,4% so với cùng kỳ 2019. Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ ước đạt 9.360 tỷ đồng, tăng 1,1%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 3 tháng đầu năm tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, thu hút đầu tư nước ngoài chỉ bằng 13% so với cùng kỳ năm ngoái...         

Liên quan đến nội dung này, nhiều đại biểu dự họp cho rằng số liệu trong báo cáo mới phản ánh được kết quả kinh tế - xã hội của 2 tháng đầu năm, cần bổ sung tác động của dịch Covid-19 đến các ngành, lĩnh vực. Các đại biểu dự báo trong quý II.2020, tác động từ dịch Covid-19 đến kinh tế - xã hội của tỉnh sẽ nặng nề hơn, thu ngân sách sẽ giảm...         

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái cơ bản đồng tình với báo cáo đồng thời đề nghị Sở KHĐT tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu, cập nhật số liệu mới nhất. Cục Thống kê và các ngành liên quan cung cấp, lấy số liệu ước tính đến ngày 31.3.

Các ngành phải có trách nhiệm cung cấp lại số liệu, chậm nhất trong ngày 26.3 phải gửi cho Sở KHĐT để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Sở KHĐT cần báo cáo ngắn gọn, phản ánh được các nội dung trong 3 tháng đầu năm, trong đó đánh giá thêm tác động của dịch Covid-19. Cần có đánh giá riêng về ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến các ngành, lĩnh vực để báo cáo UBND tỉnh trong tuần tới.       

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ trong quý II, các sở, ngành, địa phương cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19; thường xuyên theo dõi, nắm bắt kịp thời hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (DN) để tháo gỡ khó khăn.

Sở Y tế cần chủ động phối hợp với các địa phương triển khai việc phòng chống dịch bệnh. Các ngành có phương án điều chỉnh, duy trì hoạt động của cơ quan, đơn vị mình trong bối cảnh dịch bệnh nguy hiểm.

Sở KHĐT phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II.2020 của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh để xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thu ngân sách giảm         

Theo báo cáo của Sở Tài chính về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách quý I.2020, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 3 tháng đầu năm 2020 ước đạt hơn 4.525 tỷ đồng, bằng 84% so với cùng kỳ năm trước. Một số khoản thu đạt khá so với tiến độ dự toán như thu tiền thu sử dụng đất, thuế thu nhập cá nhân, thu từ DN địa phương... Một số khoản thu đạt thấp so với dự toán như thu từ DN ngoài quốc doanh, DN đầu tư nước ngoài, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.         

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản đồng tình với báo cáo nhưng yêu cầu Sở Tài chính cập nhật số liệu mới nhất, ước tính đến 31.3. Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu, chi ngân sách, thường xuyên nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh của các DN lớn; triển khai quyết liệt các giải pháp chống thất thu ngân sách. Theo dõi diễn biến của dịch Covid-19, đánh giá tác động của dịch đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và thu ngân sách nhà nước.  Nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp phù hợp để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, hạn chế tác động đến thu ngân sách nhà nước.

Các cấp, các ngành, đơn vị bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh, xây dựng phương án bảo đảm dự toán năm 2020 hợp lý, chủ động, linh hoạt xử lý trong trường hợp thu ngân sách của đơn vị mình giảm so dự toán giao.

Xây dựng đề án phát triển bảo tàng tỉnh         

Cũng trong phiên họp sáng nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo đề án phát triển Bảo tàng tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng đến năm 2030.         

Các đại biểu đều thống nhất sự cần thiết phải xây dựng đề án trên và cho rằng về tổ chức thực hiện không nên tham mưu đề nghị xây dựng ban hành cơ chế chính sách thu hút đầu tư xã hội hóa hoạt động bảo tàng vì không phù hợp với tình hình.

Liên quan đến nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái cơ bản đồng tình với nội dung đề án do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị. Đồng chí lưu ý cần phát triển Bảo tàng Hải Dương thành thiết chế văn hóa có vị thế cao trong hệ thống bảo tàng cả nước. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến của đại biểu, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện đề án, báo cáo cấp có thẩm quyền.

LAN NGUYỄN

 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu