Khu đô thị Đại Sơn được gia hạn thời gian thực hiện

THỨ NĂM, 08/02/2018 15:00:51

Công ty CP Phát triển và Đầu tư Đại Sơn đã được UBND tỉnh đồng ý cho gia hạn, điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị Đại Sơn ở phường Cộng Hòa (Chí Linh).

Theo đó, thời gian hoàn thành các hạng mục hạ tầng kỹ thuật được gia hạn đến trước ngày 30.6.2019. Các công trình nhà ở, trung tâm thương mại - dịch vụ - giải trí, câu lạc bộ thể thao, bãi xe được xây dựng và hoàn thành trước ngày 31.12.2019. Nguyên nhân gia hạn thời gian thực hiện các công trình do quá trình hoàn thành các thủ tục hành chính về xây dựng, đất đai và giải phóng mặt bằng bị kéo dài. Vì vậy, nhà đầu tư chưa hoàn thành các thủ tục để thực hiện đầu tư dự án theo tiến độ đề ra.

Trước đó, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị Đại Sơn được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư vào tháng 12.2015 với diện tích quy hoạch 35,07 ha. Chủ đầu tư phải xây dựng hoàn thành các hạng mục hạ tầng kỹ thuật từ năm 2016 - 2017; xây dựng hoàn thành nhà ở, trung tâm thương mại, dịch vụ, giải trí, câu lạc bộ thể thao, bãi xe từ năm 2017 - 2019.
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu