Gia Lộc: Phấn đấu đến năm 2020 có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

THỨ SÁU, 23/08/2019 07:19:51

​Gia Lộc phấn đấu đến năm 2020 có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao gồm các xã Quang Minh, Phạm Trấn, Đoàn Thượng, Hoàng Diệu, Gia Tân, Gia Lương.

Trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
Mục tiêu trên được nêu tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 do huyện tổ chức vào sáng 22.8. Hiện các xã đã đạt bình quân 15 trong tổng số 18 tiêu chí NTM nâng cao. Riêng xã Đoàn Thượng đã cơ bản đạt 18 tiêu chí và đang hoàn thiện hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền để công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm nay.

Tại hội nghị, đại diện các xã đăng ký về đích NTM nâng cao đề nghị cấp trên hỗ trợ xi măng để mở rộng đường nông thôn và cấp kinh phí đầu tư cho các trường tiểu học để đạt chuẩn mức độ II đáp ứng tiêu chí NTM nâng cao. Huyện sẽ đôn đốc các xã tăng nguồn thu, hỗ trợ thực hiện các tiêu chí còn thiếu, tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân...
THẾ ANH

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu