Đầu tư xây dựng cầu Mây bằng nhiều nguồn vốn

THỨ TƯ, 15/05/2019 11:15:50

​UBND tỉnh đã quyết định chi trên 347,6 tỷ đồng đầu tư xây dựng cầu Mây - đường tỉnh 389 nối hai huyện Kim Thành và Kinh Môn.


Sau khi hoàn thành công trình, cầu Mây sẽ thay thế phà Mây hiện nay
Kinh phí xây dựng được trích từ nguồn thu sử dụng đất dự án khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình (EcoRivers), nguồn vốn dư của một số chương trình, dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của tỉnh... Kinh phí giải phóng mặt bằng lấy từ nguồn ngân sách của các huyện Kinh Môn và Kim Thành. Thời gian thực hiện dự án từ 2018-2020.
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu