Công ty TNHH SD Global Việt Nam phải khắc phục hạn chế trước ngày 31.8

THỨ BA, 10/07/2018 09:58:31

Công ty TNHH SD Global Việt Nam trong khu công nghiệp Đại An mở rộng phải nghiêm túc khắc phục những hạn chế về đầu tư, quy hoạch, xây dựng và môi trường trong thực hiện dự án...

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh vừa yêu cầu Công ty TNHH SD Global Việt Nam trong khu công nghiệp Đại An mở rộng phải nghiêm túc khắc phục những hạn chế về đầu tư, quy hoạch, xây dựng và môi trường trong thực hiện dự án xong trước ngày 31.8.2018. 

Qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư, quy hoạch, xây dựng và bảo vệ môi trường của công ty khi thực hiện dự án, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã chỉ ra nhiều hạn chế như công ty lưu trữ hồ sơ dự án đầu tư chưa đầy đủ theo quy định. Quy mô sản xuất thực tế của dự án đạt thấp so với đăng ký tại hồ sơ dự án đầu tư và giấy chứng nhận đầu tư được cấp; lưu trữ hồ sơ công trình xây dựng còn thiếu một số văn bản, giấy tờ. Một số hạng mục công trình có vị trí chưa đúng theo bản vẽ được chấp thuận. Một số chất thải nguy hại còn để lẫn ở khu vực lưu giữ...
NGUYỄN LAN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu