Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương: Tăng 0,37 điểm hài lòng của khách hàng

THỨ NĂM, 11/01/2018 09:24:25

Để đạt được kết quả trên, công ty đã không ngừng đầu tư cải tạo, áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kinh doanh.

Sự hài lòng của khách hàng đối với các dịch vụ do Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương cung cấp năm 2017 đạt 7,84 điểm, tăng 0,37 điểm so với năm 2016. Để đạt được kết quả trên, công ty đã không ngừng đầu tư cải tạo, áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kinh doanh. Thời gian cấp điện cho khách hàng còn từ 2-7 ngày, giảm từ 3-5 ngày so với trước đây. Khách hàng có thể đăng ký sử dụng các dịch vụ điện qua website của đơn vị hoặc Cổng thông tin điện tử tỉnh. Thời gian cắt điện được thông báo qua tin nhắn để khách hàng chủ động trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh.
NGỌC THỦY

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu