Công ty TNHH Dệt Pacific Crystal đề nghị tiếp tục vận hành nhà máy sau thời gian thử nghiệm

THỨ SÁU, 05/01/2018 10:40:02

Các đơn hàng đã ký kết hiện vẫn chưa hoàn thiện, doanh nghiệp xin phép được vận hành nhà máy để giữ uy tín với khách hàng.

Công ty TNHH Dệt Pacific Crystal (khu công nghiệp Lai Vu) vừa đề nghị Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho phép được tiếp tục vận hành nhà máy dưới sự kiểm soát của UBND tỉnh, các cơ quan liên quan, trong khi chờ các cơ quan chức năng nghiệm thu và chấp thuận cho phép nhà máy vận hành chính thức 50% công suất thiết kế.

Theo đại diện công ty, các đơn hàng đã ký kết hiện vẫn chưa hoàn thiện, doanh nghiệp xin phép được vận hành nhà máy để giữ uy tín với khách hàng.

Ngày 1.12.2017, Tổng cục Môi trường đã cho phép công ty được vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường đã khắc phục xong theo quy định. Thời gian vận hành thử nghiệm đến ngày 25.12.
PHAN ANH

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu