Các trang trại lãi gần 27 tỷ đồng

THỨ TƯ, 11/07/2018 10:37:42

Toàn tỉnh hiện có 384 trang trại được cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại gồm 306 trang trại chăn nuôi, 22 trang trại thủy sản, 54 trang trại tổng hợp và 2 trang trại trồng trọt.

Các trang trại này đang tạo việc làm thường xuyên cho hơn 1.400 lao động.  

Từ đầu năm đến nay, tổng doanh thu của các trang trại đạt 385 tỷ đồng, lãi gần 27 tỷ đồng. Mỗi trang trại sử dụng 4-5 lao động với thu nhập từ 3-4 triệu đồng/người/tháng. Tuy nhiên, lao động trong các trang trại chủ yếu là lao động phổ thông.

                                                                       TRẦN HIỀN

                                                         

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu