Bình Giang: Đổ ải bị gián đoạn do nguồn nước ô nhiễm

THỨ BA, 09/01/2018 11:30:03

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bình Giang, việc đổ ải của huyện đang bị gián đoạn do nguồn nước bị ô nhiễm.

Nguyên nhân do khi hệ thống Bắc Hưng Hải trữ nước, nước ô nhiễm từ các tỉnh, thành phố khác dồn xuống trong khi huyện Bình Giang là địa phương đầu tiên của tỉnh tiếp nhận nguồn nước này. Vì vậy, dù đề nghị đổ ải sớm nhưng đến nay mới có 3 xã của huyện đổ ải là Bình Xuyên, Nhân Quyền, Tân Hồng.

Do nguồn nước đổ ải phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống Bắc Hưng Hải nên huyện Bình Giang không thể có phương án khắc phục. Huyện yêu cầu các đơn vị khai thác công trình thủy lợi chỉ được lấy nước khi chất lượng nước ổn định. Nếu tình trạng này kéo dài, huyện sẽ khó hoàn thành đổ ải theo kế hoạch.
NGUYỄN MƠ

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu