72 tỷ đồng hỗ trợ xã nghèo xây dựng nông thôn mới

THỨ TƯ, 07/02/2018 10:00:15

UBND tỉnh vừa có quyết định phân bổ 72 tỷ đồng cho 9 huyện (trừ huyện Kinh Môn, TP Hải Dương và thị xã Chí Linh) để hỗ trợ các xã nghèo xây dựng nông thôn mới (NTM).

Mỗi huyện được phân bổ 8 tỷ đồng. Trong đó, 50 tỷ đồng từ nguồn vốn cân đối theo tiêu chí định mức, 22 tỷ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất.

Trên cơ sở nguồn hỗ trợ của tỉnh, các huyện lựa chọn xã nghèo, công trình cần thiết để phân bổ cụ thể.

*  Năm 2018, huyện Thanh Hà có 4 xã đăng ký về đích NTM gồm Thanh Khê, Thanh Hồng, Thanh Thủy và Cẩm Chế. Xã Cẩm Chế đã đạt 18 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 14-16 tiêu chí.

Huyện chỉ đạo các xã đăng ký về đích NTM năm 2018 tăng cường tuyên truyền, vận động người dân và sử dụng tốt các nguồn vốn để đạt các tiêu chí còn lại.
Tính đến tháng 1.2018, huyện Thanh Hà đã đạt thêm 39 lượt tiêu chí NTM so với năm 2016. Năm 2017, huyện có thêm 6 xã đạt chuẩn NTM gồm Thanh An, Vĩnh Lập, Hồng Lạc, Tân Việt, Thanh Cường và Việt Hồng, nâng tổng số lên 15 xã NTM, đạt 62,5%.
NGỌC THỦY - HOÀNG MẾN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu