2 phương án cải tạo, mở rộng đường Tuệ Tĩnh

THỨ SÁU, 18/09/2020 17:34:44

UBND TP Hải Dương đã xây dựng 2 phương án cải tạo, mở rộng đường Tuệ Tĩnh.

Phương án 1 chỉ giải phóng mặt bằng đủ để làm đường theo quy hoạch, thu hồi 5.549 m2 đất ở của 100 hộ. Với phương án này, tổng mức đầu tư dự kiến 486 tỷ đồng. Phương án 2 giải phóng mặt bằng để vừa làm đường, vừa bố trí quỹ đất phục vụ chỉnh trang đô thị. Diện tích đất thu hồi dự kiến 11.879 m2 của 180 hộ, tổng mức đầu tư 847 tỷ đồng. UBND thành phố đề xuất tỉnh lựa chọn phương án 2 mặc dù kinh phí đầu tư lớn nhưng sẽ tạo được sự đồng bộ về đô thị cho toàn tuyến, tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất với số tiền thu về dự kiến 940 tỷ đồng. 

Đường Tuệ Tĩnh (tính từ ngã tư nhà máy Xay đến đường Điện Biên Phủ) dài 732 m, chiều rộng mặt đường và vỉa hè 13,5 m. Sau khi mở rộng, tuyến đường này sẽ rộng 24,5 m, gồm 14,5 m mặt đường và 5 m vỉa hè mỗi bên. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản TP Hải Dương đang phối hợp với Ban Giải phóng mặt bằng thành phố và UBND các phường Nguyễn Trãi, Bình Hàn đo đạc hiện trạng, lập trích lục, xác định nguồn gốc đất của các hộ làm cơ sở lập phương án đền bù và tái định cư.

DC

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu