16 dự án bị giảm vốn đầu tư

THỨ SÁU, 05/01/2018 15:30:30

Các dự án bị điều chỉnh giảm vốn là do có khối lượng hoàn thành đạt thấp và không có khả năng giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2017.

UBND tỉnh đã điều chuyển hơn 20,9 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2017 của 16 dự án sang bổ sung cho 10 dự án khác.  

Các dự án bị điều chỉnh giảm vốn là do có khối lượng hoàn thành đạt thấp và không có khả năng giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2017. Số vốn giảm từ các dự án này được bổ sung cho các dự án có khối lượng hoàn thành cao nhưng thiếu vốn. Việc điều chuyển nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đồng thời hạn chế tối đa việc kéo dài vốn thanh toán sang năm sau.
LAN NGUYỄN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu