Chính sách hỗ trợ, thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn của tỉnh

THỨ HAI, 23/04/2018 09:31:26

Hỗ trợ 2,5 triệu đồng/ha/vụ đối với vùng sản xuất lúa; vùng sản xuất chuyên canh rau màu được hỗ trợ 9,5 triệu đồng/ha; vùng sản xuất rau màu vụ đông được hỗ trợ 4 triệu đồng/ha...

Thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19.12.2013 của Chính phủ, Quyết định số 2576/QĐ-UBND ngày 21.9.2016 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành Đề án “Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2016-2020”, tỉnh đang áp dụng cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, cụ thể như sau:

- Hỗ trợ vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với bao tiêu sản phẩm, quy mô từ 5 ha/vùng trở lên: Hỗ trợ 2,5 triệu đồng/ha/vụ đối với vùng sản xuất lúa; vùng sản xuất chuyên canh rau màu được hỗ trợ 9,5 triệu đồng/ha; vùng sản xuất rau màu vụ đông được hỗ trợ 4 triệu đồng/ha; vùng sản xuất trái cây được hỗ trợ 6,5 triệu đồng/ha để mua giống và mua thuốc bảo vệ thực vật.

- Hỗ trợ xây dựng hệ thống tưới tiên tiến tiết kiệm cho vùng sản xuất chuyên canh rau màu, quy mô từ 20 ha/vùng trở lên: Hỗ trợ 40 triệu đồng/ha đối với các dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Hỗ trợ thuê đất để tập trung, tích tụ ruộng đất xây dựng vùng sản xuất tập trung, quy mô từ 5 ha/vùng trở lên: Hỗ trợ 5 triệu đồng/ha/năm trong 2 năm đầu, tính từ khi thuê đất.

- Hỗ trợ xây dựng vùng sản xuất thâm canh cao, tập trung, quy mô từ 5 ha/vùng trở lên: Hỗ trợ 5 triệu đồng/ha/năm tiền thuê đất trong 2 năm đầu; hỗ trợ 40% số kinh phí cải tạo hệ thống thủy lợi và đường nội đồng nhưng không quá 60 triệu đồng/ha. Nếu dự án chưa có đường giao thông, hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước đến hàng rào dự án thì được hỗ trợ thêm 40% số kinh phí để xây dựng các hạng mục nêu trên nhưng không quá 2 tỷ đồng/dự án.

- Hỗ trợ chuyển đổi vùng chuyên canh lúa sang chuyên canh trồng hoa, cây rau màu, cây hằng năm và cây ăn quả tập trung, quy mô từ 5 ha/vùng trở lên: Hỗ trợ 1 lần 9 triệu đồng/ha để mua giống và thuốc bảo vệ thực vật.

- Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy mô từ 500 m2 trở lên: Hỗ trợ 100.000 đồng/m2 kinh phí xây dựng nhà màng, 50.000 đồng/m2 kinh phí xây dựng nhà lưới.

- Hỗ trợ đầu tư cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung: Hỗ trợ 3 triệu đồng/con lợn nái, 300.000 đồng/con lợn thịt, 80.000 đồng/con gia cầm sinh sản, 60.000 đồng/con gia cầm thương phẩm, 5 triệu đồng/bò thịt (tương đương 30%) kinh phí để xây dựng cơ sở hạ tầng chăn nuôi. Tổng mức hỗ trợ không quá 3 tỷ đồng/dự án.

- Hỗ trợ phát triển vùng nuôi trồng thủy sản tập trung quy mô từ 20 ha trở lên: Hỗ trợ 100 triệu đồng/ha (tương đương khoảng 50%) kinh phí xây dựng hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung.

- Lĩnh vực bảo quản, chế biến: Đối với cơ sở chế biến nông sản hỗ trợ tối đa 60% chi phí và tổng mức hỗ trợ không quá 5 tỷ đồng/dự án để xây dựng cơ sở hạ tầng và mua thiết bị. Đối với cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung hỗ trợ thấp nhất 500 triệu đồng/cơ sở để xây dựng cơ sở hạ tầng về điện, nước, nhà xưởng, xử lý chất thải và mua thiết bị. 
DŨNG CƯỜNG (tổng hợp)

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu