Thanh Miện: Quỹ Khuyến học cao nhất tỉnh

THỨ NĂM, 09/01/2020 16:16:30

Năm 2019, các cấp Hội Khuyến học (HKH) huyện Thanh Miện vận động xây dựng Quỹ Khuyến học từ các đơn vị, doanh nghiệp... được 405 triệu đồng, vượt 35% kế hoạch.

  
     Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp khuyến học cho các cá nhân

Quỹ Khuyến học trong toàn huyện hiện đạt 13,7 tỷ đồng, tăng 1,3 tỷ đồng so với năm 2018, cao nhất tỉnh. Một số địa phương có số quỹ vận động nhiều là thị trấn Thanh Miện (110 triệu đồng) và xã Đoàn Tùng (87 triệu đồng). Từ số quỹ trên, các cấp hội đã khen thưởng cho 20.469 lượt học sinh và 550 lượt giáo viên với tổng số tiền 1,7 tỷ đồng; cấp học bổng cho 609 học sinh với tổng số tiền 476 triệu đồng.

Năm 2020, toàn huyện phấn đấu số dư Quỹ Khuyến học đạt 14,5 tỷ đồng. Đó là những kết quả, mục tiêu được HKH huyện Thanh Miện nêu tại hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 diễn ra sáng 9.1. Dịp này, HKH Việt Nam tặng bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân; tặng kỷ niệm chương cho 10 cá nhân. UBND tỉnh tặng bằng khen cho 1 tập thể. HKH tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho HKH thị trấn Thanh Miện; tặng giấy khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân.

          TN

        

 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu