Thành lập Hội Khuyến học trong các trường đại học, cao đẳng

THỨ NĂM, 28/06/2018 09:08:49

Dự kiến trong tháng 9 tới, Trường Đại học Hải Dương được chọn thí điểm tổ chức Đại hội Hội Khuyến học.

Sẽ thành lập Hội Khuyến học trong các trường đại học, cao đẳng ở Hải Dương nhằm đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài trong các nhà trường. Dự kiến trong tháng 9 tới, Trường Đại học Hải Dương được chọn thí điểm tổ chức Đại hội Hội Khuyến học. Ban Chấp hành Hội Khuyến học tại các trường do đại hội bầu. Thành lập chi hội khuyến học ở các khoa, đơn vị trực thuộc nhà trường.

Đó là những nội dung mà Hội Khuyến học tỉnh vừa triển khai tới tất cả các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh.
THẢO NGUYỄN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu