Công khai văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí

THỨ BA, 17/10/2017 09:46:00

Danh sách văn phòng đại diện, họ và tên, điện thoại, địa chỉ email của phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh được công khai tại http://sotttt.haiduong.gov.vn

Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã công khai trên cổng thông tin điện tử của sở tại địa chỉ: http://sotttt.haiduong.gov.vn danh sách văn phòng đại diện, họ và tên, điện thoại, địa chỉ email của phóng viên thường trú các cơ quan báo chí đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Toàn tỉnh hiện có 29 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương hoạt động với 49 phóng viên, trong đó có 7 văn phòng đại diện, 19 phóng viên thường trú.

Sở TTTT đã hoàn thiện dự thảo Quy chế quản lý hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên các cơ quan báo chí trong nước hoạt động trên địa bàn tỉnh để trình UBND tỉnh.
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu