Về quy định hoàn thuế giá trị gia tăng

THỨ TƯ, 11/10/2017 04:26:56

Hỏi: Doanh nghiệp của gia đình tôi khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo quý, tại kỳ tính thuế quý IV.2016 có số thuế GTGT đầu vào luỹ kế 4 quý liên tiếp chưa được khấu trừ hết là 800 triệu đồng. Xin hỏi doanh nghiệp tôi có được hoàn thuế GTGT không?


TRẦN HOÀI AN (Bình Giang)

Trả lời: Căn cứ khoản 3 điều1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12.8.2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định về hoàn thuế GTGT, doanh nghiệp có số thuế GTGT đầu vào luỹ kế 4 quý liên tiếp chưa được khấu trừ hết thì không được hoàn thuế mà chỉ được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.
  • Từ khóa

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu