Tiền thưởng ngày lễ không cộng vào mức đóng bảo hiểm xã hội

THỨ TƯ, 25/04/2018 05:55:53

Hỏi: Theo tôi biết, từ ngày 1.1.2018 tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Theo chính sách của công ty tôi thì mỗi khi đến dịp lễ, người lao động thường được thưởng một khoản tiền. Ngoài ra, cứ 6 tháng một lần công ty sẽ xem xét kết quả làm việc của từng nhân viên để có thể thưởng thêm. Tôi muốn hỏi những khoản tiền thưởng này có phải đóng BHXH hay không? Luật quy định ra sao?
NGUYỄN THỊ QUỲNH (TP Hải Dương)
Trả lời: Căn cứ Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29.12.2015 và Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH quy định đối với người lao động hưởng tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH từ ngày 1.1.2018 gồm: Mức lương ghi trong hợp đồng lao động, các loại phụ cấp khác, các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

Ngoài ra, tại điểm b khoản 3 điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH quy định các khoản không tính làm căn cứ đóng BHXH bao gồm: Các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động; tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca…

Như vậy, các khoản tiền thưởng dịp nghỉ lễ, tiền thưởng theo kết quả công việc được quy định tại điểm b khoản 3 điều 4 của Thông tư số 47 thì không phải tính đóng BHXH.

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu