Mức đóng bảo hiểm y tế của sinh viên cận nghèo

THỨ SÁU, 08/03/2019 10:29:22

Sinh viên là con của họ cận nghèo sẽ tham gia BHYT theo nhóm đối tượng thuộc hộ cận nghèo tại địa phương nơi cư trú.

Hỏi: Gia đình tôi thuộc hộ cận nghèo và các thành viên trong gia đình đều tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) tại địa phương. Vừa rồi, con tôi đỗ đại học và nhà trường có cho các sinh viên tham gia BHYT tại trường. Xin hỏi mức đóng BHYT đối với con tôi là sinh viên thuộc hộ cận nghèo hiện nay là bao nhiêu và con tôi có phải tham gia BHYT tại trường không?
NGUYỄN THANH (Nam Sách)
Trả lời: Theo quy định tại điều 12 Luật BHYT, người thuộc hộ cận nghèo xếp thứ tự thứ 20, còn học sinh, sinh viên xếp thứ tự thứ 21 nên con bạn sẽ tham gia BHYT theo nhóm đối tượng thuộc hộ cận nghèo tại địa phương nơi cư trú.

Khi đó, mức đóng BHYT của con bạn bằng 4,5% mức lương cơ sở, ngân sách nhà nước hỗ trợ 70%, người tham gia BHYT tự đóng 30%, từ ngày 1.7.2017 tương ứng với: 30% x (4,5% x 1,3 triệu đồng) x 12 tháng = 210.600 đồng/năm.

Để không phải tham gia BHYT tại trường, con bạn cần xuất trình thẻ BHYT do địa phương cấp cho trường học khi lập danh sách tham gia BHYT.

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu