Di chúc hợp pháp

THỨ BẢY, 21/10/2017 18:00:00

Hỏi: Trong một gia đình hai ông bà tuổi đã cao nhưng vẫn minh mẫn, muốn viết di chúc cho đời sau. Di chúc không bị tác động bên ngoài, được cả hai nhất trí ký tên, sau đó có người thứ ba ký và làm chứng. Xin hỏi di chúc như vậy có hợp pháp không?

TRẦN ÁI (Nam Sách)

Trả lời: Vấn đề bạn đọc hỏi được luật sư Nguyễn Kiều Đông (Văn phòng Luật sư Á Đông) trả lời như sau: Theo điều 609 Bộ luật Dân sự năm 2015, cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật. Người thừa kế không là cá nhân có quyền hưởng di sản theo di chúc.

Cũng theo bộ luật này, di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau: Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép. Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

Điều 631 của bộ luật quy định di chúc gồm các nội dung chủ yếu sau: Ngày, tháng, năm lập di chúc; họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc; họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản; di sản để lại và nơi có di sản.

Về người làm chứng cho việc lập di chúc, điều 632 của bộ luật quy định: Mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc, trừ những người sau: Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc; người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc; người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Do bạn cung cấp không đầy đủ thông tin nên chúng tôi không thể xác định di chúc đó có hợp pháp không. Bạn có thể đối chiếu các quy định  trên để xác định di chúc đó có hợp pháp hay không.

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu