150 trường phổ thông được ưu tiên xét tuyển vào 7 trường đại học

THỨ BẢY, 06/06/2020 19:09:36

150 trường THPT trên cả nước được ưu tiên xét tuyển vào các Trường Đại học (ĐH) Bách khoa, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường ĐH Công nghệ thông tin...

ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh vừa công bố học sinh của 150 trường phổ thông được ưu tiên xét tuyển vào các đơn vị thành viên.

Cụ thể, Trường ĐH Bách khoa xét từ 10-20% chỉ tiêu. Trường ĐH Bách khoa chỉ xét học sinh của 149 trường (trừ học sinh Trường Phổ thông thực hành sư phạm - An Giang).

Trường ĐH Khoa học tự nhiên xét tối đa 20% tổng chỉ tiêu.

Trường ĐH Công nghệ thông tin xét tối đa 18% tổng chỉ tiêu.

Trường ĐH Kinh tế - Luật xét tối đa 15% tổng chỉ tiêu.

Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn xét từ 10-15% tổng chỉ tiêu.

Trường ĐH Quốc tế xét 10-20% tổng chỉ tiêu.

Trường ĐH An Giang xét tối đa 5% tổng chỉ tiêu.

 
 
 
 
 
 
 
 
Theo Vietnamnet

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu