Nhà xuất bản trả thù lao cho lãnh đạo sở: Bộ Giáo dục và Đào tạo nói gì?

THỨ BẢY, 07/12/2019 16:26:34

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa có ý kiến liên quan đến việc một số cán bộ Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh nhận thù lao hàng tháng từ Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam để biên soạn sách giáo khoa (SGK).

Ảnh: Thanh Hùng

Về việc này, Bộ GD-ĐT cho biết theo quy định của Luật Xuất bản, việc liên kết với tổ chức, cá nhân trong hoạt động xuất bản quy định trách nhiệm của Tổng Giám đốc (Giám đốc) NXB. Vì vậy Tổng Giám đốc (Giám đốc) NXB phải chịu trách nhiệm về đối tác, hình thức liên kết và giao kết hợp đồng liên kết đối với từng xuất bản phẩm (ở đây là SGK).

Trách nhiệm của đối tác (cá nhân, tổ chức) liên kết xuất bản với NXB đã được quy định trong Luật Xuất bản và các quy định có liên quan của pháp luật. Ngoài ra, nếu đối tác liên kết xuất bản là cán bộ, công chức nhà nước thì phải tuân thủ các quy định của Luật Công chức, Luật Phòng chống tham nhũng..., bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch, phòng tránh sự xung đột về lợi ích có thể xảy ra.

Trong trường hợp này, NXB Giáo dục Việt Nam và Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh có trách nhiệm giải trình cụ thể về việc mà báo chí phản ánh.

Để bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch trong việc lựa chọn SGK, dự thảo Thông tư hướng dẫn của Bộ GD-ĐT đang đăng mạng xin ý kiến dư luận rộng rãi đã quy định: “Người đã tham gia biên soạn, thẩm định SGK của các NXB không được tham gia vào Hội đồng” lựa chọn SGK.

Cùng với việc ban hành Thông tư hướng dẫn việc lựa chọn SGK trong các cơ sở giáo dục phổ thông, trong đó quy định rõ trách nhiệm của UBND cấp tỉnh và cấp huyện, các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục phổ thông ở địa phương, bộ sẽ cùng với các cơ quan quản lý ở địa phương tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra việc tổ chức lựa chọn SGK trong các cơ sở giáo dục phổ thông để bảo đảm thực hiện đúng pháp luật, công bằng, công khai, minh bạch.

Theo Vietnamnet

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu