Giáng chức Hiệu trưởng Trường Mầm non Hiệp Cát

THỨ TƯ, 11/10/2017 13:49:00

Chủ tịch UBND huyện Nam Sách đã quyết định kỷ luật cả hiệu trưởng, hiếu phó Trường Mầm non Hiệp Cát do các sai phạm về thu chi.

Chủ tịch UBND huyện Nam Sách đã quyết định kỷ luật bằng hình thức giáng chức đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hiệp Cát; kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với bà Nguyễn Thị Thoa, nguyên Phó Hiệu trưởng trường này do các sai phạm về thu chi.

Từ tố cáo của người dân về việc bà Nhung có sai phạm trong chi tiêu các khoản tiền xã hội hóa, quỹ hội phụ huynh, tiền vệ sinh..., trong tháng 9, UBND huyện Nam Sách đã thành lập đoàn kiểm tra xác minh. Qua kiểm tra, xác định bà Nhung đã vi phạm công tác quản lý tài chính, thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của kế toán và thủ quỹ nhà trường. Không tổ chức họp Ban đại diện cha mẹ học sinh để triển khai kế hoạch thu đầu năm và quyết toán các khoản thu, chi đóng góp của phụ huynh. Chỉ đạo cán bộ kế toán, thủ quỹ nhà trường lập chứng từ kế toán không đúng để thanh toán…

Bà Thoa thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng cùng kế toán, thủ quỹ lập chứng từ không đúng để thanh toán từ ngân sách và chi không đúng nguyên tắc trong mua cây xanh, vẽ tranh tường. Thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý để xảy ra các sai phạm. Không thực hiện theo dõi mở sổ đồ dùng bán trú, không kiểm kê, mở sổ theo dõi giao nhận đồ dùng bán trú với giáo viên chủ nhiệm các lớp.

Đoàn kiểm tra cũng xác định các vi phạm liên quan của kế toán và thủ quỹ của trường này.

UBND huyện Nam Sách đã yêu cầu thu hồi hơn 33 triệu đồng sai phạm và yêu cầu nhà trường xử lý các vi phạm đúng theo quy định.
 
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu