Chủ động triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới

THỨ TƯ, 16/09/2020 15:00:55

2020-2021 là năm học đầu tiên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 28.12.2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Để chuẩn bị các điều kiện triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới, Sở Giáo dục và Đào tạo đã cử 2.275 giáo viên tham gia tập huấn khóa bồi dưỡng giáo viên cốt cán; cử 42 tổ trưởng chuyên môn, 42 cán bộ quản lý tham dự lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị dạy học do Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai. Sở phối hợp với các nhà xuất bản tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho hàng nghìn giáo viên dạy sách giáo khoa lớp 1, cán bộ quản lý trường tiểu học; hướng dẫn các cơ sở giáo dục lựa chọn những giáo viên có nhiều kinh nghiệm, sáng tạo trong đổi mới giáo dục để bố trí dạy lớp 1...
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu