Toàn bộ giáo viên hợp đồng đã được nhận lương và phụ cấp

THỨ NĂM, 04/01/2018 09:55:55

Theo Kho bạc Nhà nước tỉnh, đến nay toàn bộ giáo viên hợp đồng vượt định mức của tỉnh giao đã được trả lương, phụ cấp đầy đủ.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Kho bạc Nhà nước cùng cấp đã tiến hành rà soát số lượng lao động hợp đồng chưa được trả lương, phụ cấp và bố trí nguồn kinh phí chi trả. Kinh phí chủ yếu từ các nguồn: ngân sách cấp huyện, thu học phí còn lại sau khi đã dành cho thực hiện cải cách tiền lương theo quy định và khoản thu hợp pháp khác để lại cho đơn vị.

Theo số liệu tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo, từ tháng 9 đến giữa tháng 12.2017, toàn tỉnh có 1.191 giáo viên hợp đồng vượt định mức của tỉnh chưa được chi trả tiền công. Trong đó có 731 người ở bậc mầm non, 275 người ở bậc tiểu học, 130 người ở bậc THCS và 55 người ở các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
DT

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu