​Hơn 26% số dân trong tỉnh là hội viên khuyến học

THỨ BẢY, 07/07/2018 13:21:39

Ngày 6.7, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức sơ kết công tác khuyến học 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

 Hội Khuyến học tỉnh sơ kết công tác khuyến học 6 tháng
 
Toàn tỉnh hiện có 477.077 hội viên khuyến học, tăng 24.361 hội viên so với năm 2017, chiếm hơn 26% số dân. Các địa phương phát triển tổ chức hội và hội viên nhanh là Gia Lộc (tăng 7.268 hội viên), Kim Thành (tăng 4.350 hội viên), Thanh Hà (tăng 4.336 hội viên)... Hiện có 2.756 Chi hội Khuyến học, tăng 36 chi hội so với năm 2017.

Đến nay, tổng Quỹ khuyến học của 12 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đạt 92,8 tỷ đồng, tăng hơn 3 tỷ đồng so với năm 2017. Các Hội Khuyến học cấp huyện có quỹ cao như Thanh Miện (11,6 tỷ đồng), Ninh Giang (9,8 tỷ đồng), Bình Giang (9,7 tỷ đồng).

Từ nguồn Quỹ khuyến học, trong 6 tháng đầu năm nay, các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã tổ chức khen thưởng cho 134.254 lượt học sinh, cấp học bổng cho 2.500 lượt học sinh.

Trong 6 tháng cuối năm, các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh tiếp tục tổ chức tốt việc khen thưởng, biểu dương học sinh giỏi, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Tích cực chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 10 năm Ngày Khuyến học Việt Nam và sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020.
THẢO NGUYỄN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu