Gia hạn thanh toán tiền lương, phụ cấp cho giáo viên hợp đồng

THỨ BẢY, 03/02/2018 11:14:29

Việc giải quyết vướng mắc về lương và phụ cấp đối với giáo viên hợp đồng tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập được gia hạn đến hết ngày 31.5.2018.

UBND tỉnh đã đồng ý gia hạn thời gian giải quyết vướng mắc về lương và phụ cấp đối với giáo viên hợp đồng tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập đến hết năm học 2017 - 2018 đến hết ngày 31.5.2018.

Sở GDĐT đã có công văn đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị trực thuộc sở thực hiện việc chi trả lương và phụ cấp cho giáo viên hợp đồng theo đúng chỉ đạo của tỉnh. Sau Tết Nguyên đán sẽ tiến hành sắp xếp lại, phân công đội ngũ giáo viên, nhân viên, lao động hợp đồng trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn theo chỉ tiêu biên chế tỉnh giao năm 2018.

Trước đó, trong Công văn số 3707/UBND-VP ngày 7.12.2017, UBND tỉnh cho phép thanh toán tiền lương, phụ cấp (nếu có) cho giáo viên đã được các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập ký hợp đồng trong năm 2017 (đã được UBND cấp huyện hoặc Sở GDĐT phê duyệt). Kinh phí chi trả lấy từ ngân sách cấp huyện, nguồn thu học phí còn lại sau khi đã dành cho thực hiện cải cách tiền lương theo quy định và các nguồn thu hợp pháp khác để lại cho đơn vị.    

Theo tổng hợp của Sở GDĐT, hết học kỳ I năm học 2017 - 2018, toàn tỉnh có 1.191 giáo viên hợp đồng vượt định mức của tỉnh. Trong đó, bậc mầm non có 731 người, tiểu học 275 người, THCS 130 người và 55 người ở các đơn vị trực thuộc sở. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, toàn bộ số giáo viên, người lao động này đã được trả lương, phụ cấp của học kỳ I năm học 2017 - 2018.
DT

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu