Sự kiện trong tỉnh từ ngày 16-22.10

THỨ HAI, 16/10/2017 08:54:00

Ngày 16.10, Ban Tổ chức lễ đón bằng di tích quốc gia đặc biệt quần thể An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương triển khai công tác chuẩn bị.

- Ngày 16.10, Ban Tổ chức lễ đón bằng di tích quốc gia đặc biệt quần thể An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương triển khai công tác chuẩn bị.

- Ngày 16.10, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh làm việc với huyện Kinh Môn.

- Ngày 16.10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổng kết công tác thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2015-2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2017-2019.

- Ngày 17.10, Ban Kinh tế-ngân sách giám sát Sở Xây dựng.

- Trong 2 ngày 19-20.10, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI.

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu