Kiểm tra việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19

THỨ SÁU, 15/05/2020 07:45:19

Đợt 1 từ ngày 13.5, đoàn kiểm tra việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 tại TP Chí Linh, Kim Thành và Ninh Giang.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã có kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 ở 6 địa phương gồm TP Hải Dương, TP Chí Linh, thị xã Kinh Môn và các huyện Kim Thành, Ninh Giang, Cẩm Giàng.

Việc kiểm tra chia thành 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 13.5, đoàn kiểm tra việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo tại TP Chí Linh, Kim Thành và Ninh Giang. Đợt 2 từ ngày 10.6, kiểm tra việc thực hiện đối với tất cả các nhóm đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ tại TP Hải Dương, thị xã Kinh Môn và huyện Cẩm Giàng. 

Các địa phương còn lại tự tổ chức kiểm tra, báo cáo về Sở LĐTBXH trước ngày 20.6.

NGỌC HÂN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu