Giải quyết đồng bộ quy mô, cơ cấu, phân bố và chất lượng dân số

THỨ NĂM, 04/01/2018 13:47:08

Thời gian qua, công tác dân số của tỉnh đã có nhiều cố gắng và đạt kết quả khá tích cực. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế...

Sáng 4.1, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nghe đồng chí Lương Văn Cầu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đọc Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) “Công tác dân số trong tình hình mới”.
Giảm tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh
Tờ trình nêu rõ: Trong thời gian qua, công tác dân số của tỉnh đã có nhiều cố gắng và đạt kết quả khá tích cực. Tỉnh đã kiểm soát được tốc độ gia tăng dân số, duy trì tốt mức sinh thay thế 2,1 con/phụ nữ từ năm 2005 đến nay. Dân số trong độ tuổi lao động tăng cao, chiếm trên 65% và bước vào thời kỳ dân số vàng từ năm 2007. Chất lượng dân số dần được cải thiện, từng bước kiểm soát được mức độ gia tăng mất cân bằng giới tính khi sinh (năm 2009 ở mức 120,3 bé trai/100 bé gái, năm 2016 giảm còn 116,2 bé trai/100 bé gái). Sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ bà mẹ trẻ em được cải thiện rõ rệt. Chất lượng cuộc sống của người dân được nâng cao.
Tuy nhiên, công tác dân số còn có một số hạn chế như: Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tuy có giảm nhưng vẫn ở mức nghiêm trọng (đứng thứ 7 toàn quốc). Chưa có giải pháp thích ứng với già hóa dân số và tận dụng lợi thế cơ cấu dân số vàng trong khi tỷ lệ người cao tuổi tăng nhanh. Nội dung truyền thông, cung cấp dịch vụ dân số chưa toàn diện, mới tập trung chủ yếu vào kế hoạch hoá gia đình.

Đồng chí Lương Văn Cầu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Thành Chung
Duy trì vững chắc mức sinh thay thế 
Để đạt được mục tiêu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) và trên cơ sở tình hình thực tiễn tại tỉnh, Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề xuất hệ thống mục tiêu và 19 chỉ tiêu theo 2 giai đoạn đến năm 2025 và đến năm 2030. 
Theo đó, duy trì mức sinh thay thế vững chắc từ nay đến năm 2030 ở mức 2,1. Quy mô dân số đến năm 2025 đạt 1,867 triệu người và đạt 1,915 triệu người vào năm 2030. Tỷ số giới tính khi sinh giảm xuống dưới 113 bé trai/100 bé gái vào năm 2025 và xuống còn  dưới 110/100 vào năm 2030. Tỷ lệ trẻ em dưới 15 tuổi đạt 21% vào năm 2025 và đạt 22% vào năm 2030. 100% số người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế được quản lý sức khỏe, được khám chữa bệnh, được chăm sóc tại gia đình, cộng đồng. Tỷ lệ nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn trên 60% vào năm 2025 và trên 90% vào năm 2030. Tỷ lệ phụ nữ mang thai được tầm soát ít nhất 4 loại bệnh bẩm sinh phổ biến nhất trên 60% vào năm 2025 và trên 70% vào năm 2030. Tỷ lệ trẻ sơ sinh được tầm soát ít nhất 5 bệnh bẩm sinh phổ biến nhất đạt trên 80% vào năm 2025 và trên 90% vào năm 2030. Tuổi thọ trung bình đạt 76 tuổi vào năm 2025 và 76,5 tuổi vào năm 2030. Chỉ số phát triển con người (HDI) ở tốp đầu toàn quốc...
Để thực hiện được các mục tiêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề xuất 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, gồm: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp để tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội về chuyển trọng tâm chính sách dân số từ tập trung vào kế hoạch hóa gia đình sang giải quyết đồng bộ các vấn đề quy mô, cơ cấu, phân bố và chất lượng dân số. Nâng cao hiệu lực quản lý và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về dân số, bảo đảm đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mọi người dân, hài hòa giữa việc nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi với thực thi nghiêm kỷ cương pháp luật. Phát triển mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ về dân số. Tăng cường ngân sách và huy động tốt các nguồn lực từ chương trình mục tiêu y tế - dân số nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai đồng bộ công tác dân số trên địa bàn tỉnh để hoàn thành các mục tiêu đề ra. Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ dân số theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, đủ năng lực, thực hiện có hiệu quả công tác dân số trong tình hình mới...
SỸ THẮNG

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu